دفتر مرکزی

تهران، بزرگراه شهید گمنام، خیابان جهان آرا، خیابان هفدهم، پلاک ۲۳
تلفن: ۸۸۶۳۹۴۰۷ (۰۲۱) و ۸۸۶۳۹۴۱۶ (۰۲۱) - نمابر: ۶۲۴۶ ۸۸۳۳ (۰۲۱)

کارخانه:

اتوبان کرج - قزوین، شهرک صنعتی آبیک، تلفن: ۳۲۸۸۴۰۱۰ (۰۲۸)